Piotr Bistroń

Prezes Zarządu, ABIS

    Absolwent Automatyki i Robotyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1994 działa jako przedsiębiorca będąc współzałożycielem i zarządzającym firmą ABIS.

    Specjalizuje się w zagadnieniach automatyzacji i  zarządzania produkcją – konsultacje, analizy przed wdrożeniowe. Pierwsze wdrożenie MES firmy ABIS to lata 1999-2000. Uczestnik licznych konferencji tematycznych, autor artykułów w pismach branżowych. Prowadzący projekty badawczo-rozwojowe w ramach programów UE: FP7, Horyzont 2020.