Marek Drewniak

AIUT

    Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki, ukończył kierunki Elektronika i Telekomunikacja oraz Informatyka Przemysłowa, a także studia doktoranckie na kierunku Informatyka.

    Od 2013 roku pracownik firmy AIUT Sp. z o.o. w Gliwicach, początkowo związany był z projektowaniem i uruchamianiem instalacji automatyki przemysłowej, następnie brał udział w pracach badawczo-rozwojowych skupiających się na analizach efektywności energetycznej stanowisk produkcyjnych.

    Obecnie jako kierownik badań i rozwoju w sekcji Automatyki Przemysłu Maszynowego zajmuje się zagadnieniami informatyzacji w automatyce przemysłowej, rozwojem metod i narzędzi predykcyjnego i prewencyjnego utrzymania instalacji oraz rozwojem systemów do nawigacji i lokalizacji personelu technicznego i autonomicznych systemów mobilnych na terenie obiektów przemysłowych.

    Dodatkowo jest odpowiedzialny za współpracę z Wydziałami Politechniki Śląskiej, prowadzi kursy oraz staże dla studentów i absolwentów, a także nadzoruje technicznie realizację prac dyplomantów współpracujących z firmą AIUT.