Adam Tupacz

Kierownik Produktu – Przemysłowe Systemy Bezpieczeństwa, Sick

  • Wykształcenie:

  Absolwent politechniki Warszawskiej wydziału Mechatronik kierunek Robotyka. Ukończył również studia podyplomowe  Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz Ergonomia.

  • Obszar zainteresowań zawodowych:

  Od 12 lat odpowiedzialny za sprzedaż produktów bezpieczeństwa. Prowadzi szkolenia z doboru, obsługi i diagnostyki urządzeń oraz z przepisów i norm dotyczących bezpieczeństwa maszyn. Udziela wsparcia technicznego oraz doradczego. Bierze udział w uruchomieniach, ocenie ryzyka, projektach modernizacyjnych maszyn. Kierował zespołem działu serwisu bezpieczeństwa.

  • Dorobek zawodowy i osiągnięcia:

  Swoją wiedzę i doświadczenie potwierdził uzyskując certyfikat inżyniera bezpieczeństwa funkcjonalnego: FS Eng (TÜV Rheinland, #13732/ 17, Machinery).